• فارسی
  • English
  • studybest Logo
    studybest
    studybest
    studybest
    studybest
    studybest
    studybest
    studybest
    studybest

    زندگی در مالزی

     

     

    زندگی در مالزی

     

     

    تاریخ
    غذا و فرهنگ
    اقتصاد و آموزش
    زیر ساخت ها
    هزینه زندگی
    کار برای دانشجویان
    مکان های دیدنی در مالزی
    خدمات
    جغرافیا

     

    جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید.

    سازمان آموزش و تعلیم | ایلیاد بین الملل | امید راه آینده | آرمان پرشین خاورمیانه

    ونک: ۸۳۸۷۰-۰۲۱  |  ۴۲۳۴۹۰۰۰-۰۲۱  |  ۸۸۲۰۷۰۷۸-۰۲۱  |  ۸۸۲۰۷۰۷۹-۰۲۱

    نیاوران: ۲۶۱۰۴۲۰۴-۰۲۱  |  ۲۶۱۴۸۲۱۸-۰۲۱  |  ۲۶۱۴۸۵۰۹-۰۲۱  |  ۲۶۱۵۰۱۱۸-۰۲۱
    سعادت‌آباد:  ۲۲۳۸۵۶۳۹-۰۲۱  |  ۲۲۳۸۵۶۷۱-۰۲۱  |  ۲۲۳۸۵۸۹۷-۰۲۱  |  ۲۲۳۸۵۹۸۶-۰۲۱
    آخرین بروز رسانی: 17 آبان 1391
    ویراستار: Nina Zarabi
                                                 Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF