• فارسی
 • English
 • studybest Logo
  studybest
  studybest
  studybest
  studybest
  studybest
  studybest
  studybest
  studybest

  حریم خصوصی

   

   

  ما در قبال اطلاعات شخصی پرونده شما متعهد هستیم. ما از هیچگونه اطلاعات شخصی شما استفاده نمیکنیم مگر اینکه مجوز را از شما داشته باشیم.

  با ثبت نام در سایت اطلاعاتی از قبیل نام، ایمیل، محل کار، کشور و کد پستی شما را در اختیار خواهیم داشت. در صورت تمایل می توانیم اطلاعات جدید و اخبار سایت را برای شما ایمیل کنیم. در غیر اینصورت هنگام ثبت نام به راحتی عدم دریافت ایمیل های ما را در قسمت مربوطه علامت می زنید. 

   

  زمانی که در سایت ثبت نام می کنید، تعداد صفحاتی را که استفاده می کنید در سایت ثبت می شود و بعدا به عنوان بیننده ای ناشناس جهت آمار وبسایت ارائه خواهد شد.

  با ثبت نام در سایت ، اطلاعاتی که از ما در خواست کرده اید جهت آمارهای سایت ثبت خواهند شد.

  زمانی که جهت خدمات خاص سایت ما ثبت نام می کنید، در واقع مجوز ارسال ایمیل و یا خدمات خاص سایت را به ما داده اید.

   

  برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر تماس حاصل نمایید:

   

  info@studybest.com

   

                                               Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF