تحصیل در استرالیا | تحصیل در نیوزیلند | تحصیل در انگلستان | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | تحصیل در مالزی | رویدادها https://studybest.com Sat, 23 Sep 2023 05:09:49 +0330 https://studybest.com saeid@iliadint.com https://studybest.com/images/logo_header.png دیدار با نمایندگان کالج ها و دانشگاههای برتر استرالیا ، آمریکا، https://studybest.com/article/25099-دیدار_با_نمایندگان_کالج_ها_و_دانشگاههای_برتر_استرالیا_،_آمریکا، saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/2/41175824.jpg سمینار تحصیل در امریکا با حضور دانشگاه نیو همشایر https://studybest.com/article/25097-سمینار_تحصیل_در_امریکا_با_حضور_دانشگاه_نیو_همشایر saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/2/19197818.jpg پروسه پذیرش دانشجو در استرالیا (کشورهای مورد تحریم) https://studybest.com/article/25093-پروسه_پذیرش_دانشجو_در_استرالیا_کشورهای_مورد_تحریم saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/2/92560239.jpg USA Visit, May 2014 - Saeid Alizadeh Hesari https://studybest.com/article/24953-USA_Visit_May_2014_Saeid_Alizadeh_Hesari saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/75697306.jpg دیدار با اساتید دانشگاه تکنولوژی کویینزلند - 24 فروردین https://studybest.com/article/24796-دیدار_با_اساتید_دانشگاه_تکنولوژی_کویینزلند_24_فروردین saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/37103453.jpg دیدار با نماینده کالج استروم https://studybest.com/article/24512-دیدار_با_نماینده_کالج_استروم saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/71657756.jpg دریافت آیلتس با پرداخت پول: ادعایی دروغین؟! https://studybest.com/article/23325-دریافت_آیلتس_با_پرداخت_پول_ادعایی_دروغین؟ saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/32638479.jpg آموزش پرسنل سازمان آموزش و تعلیم در کارگاه آموزشی سازمان NAVITAS https://studybest.com/article/23315-آموزش_پرسنل_سازمان_آموزش_و_تعلیم_در_کارگاه_آموزشی_سازمان_NAVITAS saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/77041597.jpg دیدار وزیر علوم از غرفه امید راه آینده (تحصیل در امریکا و کانادا) https://studybest.com/article/23238-دیدار_وزیر_علوم_از_غرفه_امید_راه_آینده_تحصیل_در_امریکا_و_کانادا saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/60771633.jpg کسب گواهینامه مدیریت کیفیت برمبنای ISO 9001: 2008 https://studybest.com/article/23224-کسب_گواهینامه_مدیریت_کیفیت_برمبنای_ISO_9001_2008 saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/95355170.jpg نمایشگاه سازمان آموزش و تعلیم : ایلیاد، امید و آرمان https://studybest.com/article/23185-نمایشگاه_سازمان_آموزش_و_تعلیم_ایلیاد،_امید_و_آرمان saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/13583306.jpg سمینار تبریز https://studybest.com/article/23183-سمینار_تبریز saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/61310999.jpg مریم پورفرهادی و بهناز کبیری در استرالیا https://studybest.com/article/23192-مریم_پورفرهادی_و_بهناز_کبیری_در_استرالیا saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/43321253.jpg سمینار تخصصی اعزام دانشجو و دوره های تخصصی زبان https://studybest.com/article/18161-سمینار_تخصصی_اعزام_دانشجو_و_دوره_های_تخصصی_زبان saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/64065438.jpg نمایشگاه سالیانه ایلیاد ای ای ایی تی https://studybest.com/article/14287-نمایشگاه_سالیانه_ایلیاد_ای_ای_ایی_تی saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/10384468130188.jpg سمینار هفتگی دانشگاه های استرالیا https://studybest.com/article/11041-سمینار_هفتگی_دانشگاه_های_استرالیا saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/27686128110596.jpg نمایشگاه مجازی دانشگاه ملبورن https://studybest.com/article/11030-نمایشگاه_مجازی_دانشگاه_ملبورن saeid@iliadint.com db/files/images/thumb/1/98144356486891.jpg